درباره ما


بـــــــــه خـــــانـــــــــــه چــــــــــوب اعــــــــتـــــمـــــــــاد کــــــنــــــیـــــــــد .

سایت بازار چوب ایران به ابتکار مهندس محمدرضا رادین نیا (مدیریت خانه چوب )برای اطلاع رسانی و تسهیل در امور خرید و فروش و انتخاب رنگ در سرتاسر ایران بارگذاری شد. تا مشتریان - همکاران- معماران داخلی- نجاران و کابینت کاران بتوانند از این وب سایت استفاده کنند.
میهمان مخصوص نمایشگاه استانبول جناب آقای اسماعیل الهیان ریاست محترم اتحادیه صنف چوب
هیئت امناء بازار چوب ایران
اتحادیه صنف چوب تهران