پرشین

نام ام دی اف پرشین :
ضخامت ام دی اف: ۱۶ میلیمتر
عرض ام دی اف:۱۸۳۰ میلیمتر
طول ام دی اف:۳۶۶۰ میلیمتر
تعداد ورق های ام دی اف در پالت: ۳۲ ورق
خام آرین
روکش چوبریزان

  • MDF پرشین

    نام ام دی اف پرشین : ضخامت ام دی اف: ۱۶ میلیمتر عرض ام دی اف:۱۸۳۰ میلیمتر طول ام دی اف:۳۶۶۰ میلیمتر تعداد ورق های ام […]